Adatvédelmi irányelvek

Nyilatkozat a személyes adatok, információk kezeléséről
és védelméről

Nyilatkozatunk azokat az elveket és gyakorlati módszereket tartalmazza, amelyek alapján és
segítségével a RukiStore Kft. tartalomszolgáltatásai a felhasználóiról keletkező adatokat és információkat kezeli és védi. Elveink az 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően biztosítják a személyes adatok védelmét, melyet cégünk az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679
sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a rukistorefehervar.hu címen elérhető honlap megnyitásával, illetve a honlapon feltüntetett e-mail címek elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A RukiStore Kft. az adatokat kizárólag a meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja.

Személyes adatok:
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak személyes adatokat kell megadniuk. Az adatszolgáltatás során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására részben szolgáltatásaink igénybevételéhez, részben azért kérjük felhasználóinkat, hogy statisztikai adatokat nyerjünk róluk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább.

Felhasználók adatai:
A felhasználók elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Az adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen
jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére nem adjuk át. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatás – kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes esetekben tájékoztató anyagokat, hírleveleket küldünk felhasználóinknak. A regisztrációval hozzájárul, hogy hasznos tanácsokat, tippeket és ajánlatokat fog kapni eDM-ként marketingüzenetben. Egy kattintással leiratkozhat.
Felhasználóink számára minden ilyen esetben lehetőséget adunk arra, hogy a további kapcsolódó tájékoztató anyagok fogadásáról lemondjanak.

Adatkezelés célja és jogalapja

1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása.

2. A Szolgáltatás nyújtása körében: az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől /felhasználótól való megkülönböztetése; kapcsolattartás, eDM – hozzájárulás, értesítés
kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról; ügyfélelégedettség tesztelése és mérése; a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások; tagsághoz kapcsolódó szolgál tatások, bónuszprogramok harmadik személyek
termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.

3. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik
felelősséggel.

4. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során
szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

Székesfehérvár, 2019. február